Spoštovani dragi svojci, skrbniki

Z vami želimo podeliti nekaj ključnih informacij o našem življenju v teh posebnih okoliščinah.
V preteklih dneh tega meseca smo žal morali zapreti naš dom za obiskovalce, kasneje smo morali zapreti vrata tudi stanovalcem, da bi tako čimbolj zmanjšali tveganje za okužbe.

A ne glede na vse sprejete ukrepe, ki smo jim sledili s strani države, se naše življenje ni ustavilo. Naši programi dnevnih aktivnosti so sicer omejeni na manjše skupine, na individualne pogovore, vendar pa je vzdušje v našem domu še naprej vedro, optimistično. Kljub večjim stiskam stanovalcev uspevamo vsi skupaj z dobro voljo ohranjati bistvo – pristne medčloveške odnose, razumevanje, medsebojno pomoč.
Lahko rečemo, da nam gre dobro. Na današnji dan, 29.3.2020 nimamo v nobenem domu okužbe s COVID-19. Dobro nam gre tudi zato, ker nas podpirate, spodbujate , sodelujete pri izvajanju potrebnega in predvsem zato, ker razumete situacijo. Hvala vam!


Prejeli smo donacijo mobitelov s strani podjetja Telekom, ki bodo stanovalcem in svojcem omogočili video povezavo, da bo stiska manjša in lepši dan.
Začeli smo pripravljati nabor prostovoljcev, če bomo potrebovali dodatno pomoč. Veseli nas, da so se nekateri posamezniki že odzvali.
Pomembno je, da veste, da smo lokalno zelo dobro povezani, kar je ključno v teh trenutkih. Dobro sodelujemo z ZD Sevnica in ZD Brežice, s civilno zaščito . Izvajamo vse ukrepe, ki jih po priporočilih NIJZ in Ministrstev moramo. Prioriteta naših prizadevanj je tudi nabava zaščitne opreme, kolikor je le možno glede na razpoložljivost na nivoju države. V teh dneh smo začeli tudi sami šivati pralne zaščitne maske.
Ena od ključnih nalog je spremljanje zdravstvenega stanja stanovalcev in zaposlenih. Zelo dobro sodelujemo z domskimi zdravniki, ki ves čas budno spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev in stanovalk. Nad počutjem in zdravstvenim stanjem pa bdijo tudi zdravniki specialisti psihiatrije, preko telefonskih konzultacij. Cel kolektiv je zelo angažiran in visoko strokoven in odgovoren pri izvajanju vseh ukrepov, ki smo jih sprejeli v posebnem internem načrtu o izvajanju ukrepov.


Tukaj smo za naše stanovalce in skupaj z vami. Izkoristimo vse , kar nam ponuja tehnologija, telefone, video povezave, internet…tudi to nas lahko zdaj povezuje. Še bolj kot to pa nas povezujejo pozitivne misli , močna volja in pogum, da nam bo uspelo čimprej premagati nastale okoliščine in spet odpreti naša vrata.


Še enkrat pa objavljamo ključne kontaktne številke, na katerih dobite vse potrebne informacije.
Enota Impoljca:
07-81-61-423 (enota Mavrica-24 ur na dan)
07-81-61-433 (vodja ZNO)
07/81-61-400 (centrala)


Ostajamo skupaj in skupaj zmoremo vse!

                                                                              Darja Cizelj, direktorica

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR