Zahvala za podporo in pomoč

V preteklih tednih smo se tudi v našem zavodu, v vseh treh domovih soočali z realnostjo, ki so jo prinesli ukrepi za preprečevanje okužbe s COVID-19.

Z izjemno odgovornim pristopom celotnega kolektiva in v njem slehernega zaposlenega, brez izjeme, smo do danes dosegli zmagovit rezultat. Ponosni smo na to, da nam je to do sedaj uspelo. Uspelo nam je zato, ker se vseskozi zavedamo, da to zmoremo le s skupnimi močmi, s predanostjo našemu osnovnemu poslanstvu, skrbnemu odnosu in varovanju naših stanovalcev in stanovalk. Zavedamo se, da zmoremo to le s sodelovanjem, potrpežljivostjo, ljubeznijo, v solidarnosti.
Vse to pa ne bi zmogli brez dobrih ljudi, ki ste prepoznali stisko in ponudili podporo, pomoč, predvsem pa občutek varnosti, zaupanja in vedenja, da na tej poti nismo sami.
Želimo se javno zahvaliti posameznikom, ustanovam, delovnim organizacijam, lokalnim skupnostim, vsem, ki ste v teh izjemnih okoliščinah prepoznali potrebo po medsebojni pomoči.
Zahvaljujemo se direktorici ZD Sevnica, Vladimiri Tomšič in direktorju ZD Brežice, Draženu Levojeviču za strokovno podporo, odlično sodelovanje in nenehno skrb pri vzpostavljanju in izvajanju potrebnih ukrepov. Koordinatorjem za zdravstveno dejavnost ter zdravstveno nego in oskrbo, Božidarju Groboljšku, dr. med., spec.spl.med., Zdenki Marinček , dr. med., spec.spl.med. in Violeti Bahat Kmetič, mag.z.n. za strokovno pomoč, usmeritve pri načrtovanju potrebnih ukrepov, osebno podporo. Najlepša hvala našim domskih zdravnikom, Juriju Pesjaku, dr.med., spec.spl.med., Alojzu Stoparju, dr.med., spec.spl.med. in Emilu Šprajcu, dr. med., spec.spl.med. za oseben pristop, vso podporo in sodelovanje. Zahvala gre tudi dr. Jurici Ferenčina, dr.med, spec.druž.med. za odlično sodelovanje in strokovno podporo.
Posebna zahvala je namenjena županu Občine Sevnica, Srečku Ocvirku, ki nam s svojo hitro odzivnostjo in čutom za človeka stoji ob strani in nudi vso potrebno podporo. Zahvala tudi Občini Brežice za vso podporo in potrebno pomoč.
Najlepše se zahvaljujemo Civilni zaščiti občine Sevnica in občine Brežice ter Gasilski zvezi Sevnica za vso podporo in pomoč, ki nam jo nudili v teh tednih in za stalno pripravljenost.
Stisko te situacije ste prepoznali tudi mnogi posamezniki, med katerimi bi se še posebej radi zahvalili Stanki Žičkar, predsednici Sveta zavoda DUO Impoljca Sevnica, ki nam vedno stoji ob strani in vsem članom Sveta zavoda, ki nas podpirate v naših prizadevanjih.
Hvala vsem donatorjem, ki ste z darovanjem zaščitnih sredstev, prehranskih izdelkov, z glasbenimi in duhovnimi darili ter kakorkoli pomembno zmanjšali našo stisko in nas podprli pri izvajanju preventivnih ukrepov.

Pomagajo nam: Inplet Sevnica, Numip d.o.o.,Lekarna Sevnica, Podjetje Lisca Sevnica, Plastoform Blanca d.o.o., Ani Kovačič, Sevnica, župnik Janez Žakelj, Rebeka Dremelj, Godba Sevnica, Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana, EcoLoyal d.o.o. Brežice, BV Maziva d.o.o. Brežice, Policijska uprava Novo mesto s policijskim orkestrom – ansamblom, Osnovni šoli Brežice in Osnovni šoli Pišece za poslana voščila, Kmetija Ratajc Rovišče.
Iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki vas nismo posebej omenili, pa ste z nami in nas podpirate!


V preteklih tednih smo se lotili tudi šivanja zaščitnih pralnih mask, ki so jih z veliko vnemo šivale zaposlene našega zavoda, v vseh treh enotah. Najlepša hvala drage sodelavke za vaš trud in prizadevanje!
Na naš poziv so se odzvali tudi posamezniki prostovoljci, ki so izrazili svojo pripravljenost vstopiti v naš dom in nam pomagati, če bo to potrebno. Najlepša hvala vsem, da lahko računamo na vas!
Ob tej priložnosti želimo posebno zahvalo izraziti tudi našim svojcem, ki skozi ves ta čas podpirate svoje drage, ste z njimi v stiku, kolikor le lahko, nas razumete in z nami sodelujete. Iskrena hvala!
Hvala vsem novinarjem, ki korektno in s spoštljivim odnosom seznanjate javnost o našem življenju in delovanju.
V zavedanju, da solidarnost, sočutje, potrpežljivost, nesebična pomoč gradi mostove med nami, si bomo še naprej prizadevali, da ostanemo skupaj in povezani.

 

Hvala vsem in vsakemu posebej!

                                                                Kolektiv DUO Impoljca s stanovalci in stanovalkami

 

 

 

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR