Simbioza giba 2020

simbioza_logo.png

S   I   M   B   I   O   Z   A     G   I   B   A     2 0 2 0

 

 

v DUO Impoljca »Gibamo skupaj, tako da smo narazen!«

 

 

Vrsto let namenjamo velik poudarek pomenu aktivnega preživljanja prostega časa in druženju različnih generacij.

 

Letošnje leto je zaznamovala epidemiološka razsežnost Covid 19, ki je v naša življenja vnesla številne spremembe in omejitve predvsem na področju socialnega življenja. A skrb za zdravje in gibanje ostaja na prvem mestu. V duhu tega, smo se tudi letos pridružili že sedmi zaporedni Simbioza GIBA akciji in preizkusili tedenski GIBA izziv, da v 24-ih urah opravimo vsaj 5.000 korakov, ali pa se 5x samostojno dvignemo iz stola.

 

» Zdrav duh v zdravem telesu« vključuje vadbo v zaprtih prostorih. Vsako jutro, ne glede na gibalno oviranost, spodbujamo nekaj vaj za boljše počutje in prijaznejši začetek dneva. Lepo vreme pa izkoristimo predvsem za gibanje v naravi. Narava je namreč naše največje igrišče, s katerega se vsakič vračamo s polnimi pljuči. In zato je življenje čutiti prijaznejše.

 

 

Nekaj foto utrinkov:

 

 

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR