Obvestilo obiskovalcem z dnem, 2.7.2020

  OBVESTILO  OBISKOVALCEM

Spoštovani,

v zavedanju o veliki odgovornosti za zdravje in življenje se obračamo na vse vas, ki obiskujete stanovalce in stanovalke našega doma.

 

Zaradi ponovnega pojava okužbe v naši regiji in ocene epidemiološke situacije  v Sloveniji in sosednjih državah vas  obveščamo in opozarjamo, da so vsi že uvedeni ukrepi ob obiskih v domovih še vedno aktualni in nujno potrebni. Pozivamo vas k spoštovanju  sprejetega protokola obiskov in izhodov stanovalcev in stanovalk izven zavoda.

  

ŠE VEDNO JE POTREBNO NUJNO SPOŠTOVATI VSE ŽE UVEDENE UKREPE IN NAVODILA:

-obiski so možni izključno na podlagi predhodnega dogovora,

-na obisk prihaja le ena zdrava oseba, razen v primeru potrebe po spremstvu osebe, ki prihaja na obisk,

-potrebno je upoštevati vse preventivno-zaščitne ukrepe (nošenje maske, razkuževanje rok, higiena kašlja, ohranjanje ustrezne razdalje),

-obiski so časovno omejeni zaradi omogočanja obiskov vsem zainteresiranim,

-odsvetovani so obiski otrokom in mladostnikom,

-izhodi stanovalcev so zaradi epidemiološke situacije odsvetovani.

V kolikor se obiski in izhodi ne bodo odvijali v skladu z navodili bomo primorani sprejeti dodatne ukrepe (omejitev obiskov in izhodov).

 

Vsi zaposleni se zavedamo svoje velike odgovornosti in nas skrbi, kako bomo v prihodnjih dneh in mesecih še lahko zagotavljali ustrezno varnost, saj je pritisk obiskovalcev velik.

 

V tej situaciji je vaša pripravljenost na sodelovanje zelo pomembna, zato vas pozivamo k sodelovanju in spoštovanju vseh sprejetih ukrepov. Le skupaj lahko preprečimo neželene posledice za zdravje in življenje naših stanovalcev in vseh nas.

 

Hvala za vaše sodelovanje in vse dobro.

                                                                                          Darja Cizelj, direktorica

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR