SPOROČILO ZA SVOJCE, AKTUALNE NOVICE, 8.1.2021

Spoštovani dragi svojci.

 

Danes vam sporočamo, da se nam okužba počasi širi, kar nas navdaja z velikim upanjem, da delamo v pravi smeri in da uspešno ustavljamo širjenje. Od petih gospodinjskih enot so na treh enotah stanovalci brez okužb, ravno tako nimamo prisotne okužbe v dislociranih bivalnih enotah. To je res dobra novica! Redno poteka tudi testiranje stanovalcev in zaposlenih.

 

Trenutno imamo 46 stanovalcev in stanovalk, ki prebolevajo COVID-19 in za katere je dobro poskrbljeno v rdeči coni v Dvorcu. Njihovo zdravstveno stanje dnevno spremljajo tudi zdravniki ZD Sevnica. Ena stanovalka je v bolnišnici. Glede na trenutno zdravstveno stanje nekaterih stanovalcev lahko pričakujemo, da se bodo prvi stanovalci iz rdeče cone začeli vračati že v ponedeljek.

 

Trenutno je iz kolektiva zaradi obolenja s COVID-19 odsotnih 30 sodelavk in sodelavcev. Zelo smo veseli, da se nekateri že vračajo nazaj v službo. Zaradi izpada kadra iz službe ZNO bomo pridobili pomoč študentk in zaposlenih iz DSO Krško in Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu. Za neprecenljivo pomoč se jim najlepše zahvaljujemo! Nenehno smo v stiku tudi s koordinatorji, ki spremljajo naše delo in nam svetujejo pri izvajanju zastavljenega načrta.

 

Naše delo je usmerjeno v zagotavljanje dobrega počutja stanovalcev in stanovalk, v skrb za zdravje, preprečevanje širjenja, nudenje podpore, optimizma in volje, da ohranjamo pozitivne misli. Skrbimo za krajšanje časa z družabnimi igrami, gledanjem televizije, pogovori. Stanovalci in stanovalke razumejo situacijo, saj z njo živijo že daljši čas, vsi skupaj lepo sodelujemo in se podpiramo. Nastale težave rešujemo sproti in iščemo najboljše rešitve.

 

Poleg 12-urnega delavnika v službi ZNO , smo le tega uvedli tudi v drugih službah, da tako ohranjamo moči kolektiva in zagotavljamo potrebno prisotnost zaposlenih na vseh enotah. 12-urni delavnik je zahteven, a bomo zmogli tudi to!

 

Stiki z vami, dragi svojci, potekajo preko telefonskih pogovorov, video klicev. Vabimo vas, da nam pišete, nas pokličete, se najavite na video klic. Pokličite nas na znane kontakte , ki so objavljeni na spletni strani in bodite vztrajni, če nas ne dobite takoj.

 

Hvala vam za potrpežljivost in zaupanje!

 

Vemo, da ste v mislih z nami in nam želite najboljše...tako bomo zmogli narediti najboljše kar zmoremo!

 

 

Z najlepšimi željami, da ostanete zdravi vas lepo pozdravljamo.

 

 

Kolektiv DUO Impoljca s stanovalci in stanovalkami

 

Darja Cizelj, direktorica

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR