Pomembno obvestilo za svojce

Datum: 1.5.2020

 

POMEMBNO OBVESTILO!

 

Spoštovani svojci, skrbniki, prijatelji!

 

Na podlagi obvestila MDDSZEM z dne 30.4.2020 vam sporočamo, da tudi naš dom, na vseh treh lokacijah (Impoljca, Brežice, Sevnica) pristopa k sproščanju ukrepa prepovedi obiskov v domovih.

 

Obveščeni smo bili, da je strokovna skupina na Ministrstvu za zdravje podala mnenje, da se na podlagi strogih higienskih ukrepov lahko postopoma začnejo omogočati obiski stanovalcev domov. Z namenom, da še naprej ohranjamo zdravje in situacijo brez okužbe ter vzpostavimo ravnovesje med zdravjem ter potrebo po socialnih stikih in bližino s sorodniki smo primorani sprejeti ustrezne ukrepe.

 

Prosimo vas še za malo potrpljenja in razumevanja, da se ustrezno pripravimo, da bomo lahko še naprej ohranjali stanje brez okužbe. Vsi moramo pristopati odgovorno in premišljeno.

 

V naslednjem tednu bomo pripravili potrebne ukrepe za omogočanje varnih stikov in vas nemudoma, na spletnih straneh, obvestili o nadaljnjem sodelovanju. V skladu z navodili MDDSZEM bomo vzpostavili omogočanje obiskov do najkasneje 11.5.2020. 

 

V zvezi z dostavo potrebščin in drobnih osebnih potreb vas prosimo, da ne prinašate prehranskih izdelkov, ki so hitro pokvarljivi (salame, siri..) in sveže pripravljeni, temveč le industrijsko pripravljena živila. Še vedno velja, da morajo paketi »počakati« 72 ur preden jih predamo naslovnikom.

 

Sporočamo vam, da smo dobro, da današnji dan preživljamo praznično. V Brežicah nas je z budnico obiskal Pihalni orkester Loče, tudi na Impoljci in v Sevnici smo praznično razpoloženi v teh dneh imeli glasbeni obisk Godbe Sevnica. Ostajamo pozitivni, optimistični in povezani.

 

Vsi skupaj si prizadevamo za najboljše naših stanovalcev in stanovalk.

 

Hvala, ker nas razumete in sodelujete z nami.

 

   mag. Valentina Vuk,                                                                                                  Darja Cizelj, 
vodja enote DU Brežice                                                                                                direktorica

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR