Uveljavljeni standardi kakovosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»DOM KAKOVOSTI«

 

Zavedamo se, da se mora kakovost storitev nenehno razvijati in dopolnjevati. Na pričakovanja svojcev, stanovalcev, zaposlenih in zunanjih partnerjev se moramo hitro odzivati ter tako spodbujati priložnosti za izboljšanje kvalitete  in zadovoljstva. 

Leta 2008 je na celotnem sistemu Dom pristopil k uvajanju sistema upravljanja s kakovostjo po E-Qalinu. Procesi postavljanja standardov so potekali na področju stanovalcev, svojcev, zaposlenih, učeče se organizacije in okolja. V letu 2012 smo po prvi presoji izpolnili vse pogoje za pridobitev naziva » hiša kakovosti«, ki smo jo prejeli na svečanosti v Domu upokojencev Brežice 17. aprila 2012, v Domu upokojencev Sevnica 17. Maja 2012 in v Enoti Impoljca 9. junija 2012. 

 

 NAZIV »UČNI ZAVOD«

 

Ministrstvo za zdravje je  v letu 2011 Domu podelilo naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa  zdravstvena nega in delovna terapija. Vzpostavilo se je  dobra praksa s šolami in njihovimi kandidati  v pripravah za opravljanje poklica.

 

CEPILNO MESTO

 

Leta 2011 smo se vpisali v bazo izvajalcev cepljenja in registrirali DUO Impoljca – enota Impoljca kot cepilno mesto ter pripravili Načrt ravnanja s cepivi v DUO Impoljca. V skladu z Načrtom so se vpeljale nove aktivnosti v prakso dela službe zdravstvene nege in oskrbe. Zagotavljamo varno cepljenje, kakovost cepiv, hladno verigo pri transportu in shranjevanju ter dobro skladiščno prakso. 

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR