Začasne in krizne namestitve

Začasna namestitev je namenjena posamezniku, ki potrebuje začasno varstvo in oskrbo, ker mu le ta začasno ni zagotovljena ali pa to potrebujejo zaradi nenadno spremenjenih okoliščin ali zdravja.     

 

Ta oblika predstavlja tudi pomoč družini, začasno razbremenitev družine, ki v domačem okolju skrbi za osebo. To namestitev lahko koristijo v času dopusta svojcev ali skrbnikov, po odpustu iz bolnišnice, začasne nezmožnosti oseb, ki sicer skrbijo za osebo.

V času začasne namestitve se uporabniku zagotovijo storitve, ki jih dogovori in potrebuje. Zdravstveno varstvo je zagotovljeno s strani domskega zdravnika kot nadomestnega v tem času.

 

Krizna namestitev je nujna namestitev starejših oseb, ki izhaja iz socialne ali zdravstvene potrebe po takojšnji pomoči. Izvaja se kadarkoli v dnevu in lahko traja do 21 dni.

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR