Obrazci

Vlogi za sprejem je potrebno predložiti še:

  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju staro največ mesec dni
  • izjavo o doplačilu socialno varstvenih storitev
  • pooblastilo za zastopanje
  • naslovi svojcev, življenjepis

 

 

Prošnja za sprejem

 

Prošnja za sprejem

 

Izjava o postavitvi pooblaščenca

 

Izjava o doplačevanju oskrbnih stroškov

 

Mnenje o zdravstvenem stanju

 

Mnenje o zdravstvenem stanju

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR