Glasbena skupina Barve sveta

Glasbena skupina Barve sveta v Domu deluje od 15. aprila 2002. Delamo po metodiki prof. Heinricha Ullricha iz Nemčije. V dveh orkestrih igramo na posebne instrumente, označene z barvami in prilagojene na barvni notni sistem.

Ti instrumenti so: citre, metalofon, cevni zvončki, trije basi, banjo (izg. bendžo) in akordne citre. V skupini tudi pojemo, poslušamo glasbo, se pogovarjamo, plešemo, nastopamo, telovadimo, praznujemo. Zadnja leta zavzeto obujamo slovensko kulturno dediščino, predvsem slovenske ljudske pesmi, plese in običaje. Ob njih lahko uživamo neizmerno lepoto naše domovine in v naši zemlji zakoreninjene kulturne dediščine. Prikazali smo običaj oferanja, podoknice za god in običaj vasovanja, podoknice dekletu. 

 

Barvni notni sistem

 

Glasbila prilagojena na barvni notni sistem omogočajo stanovalcem, da se naučijo igrati na glasbilo, da se vključijo v orkester in nastopijo. 

Devet članov sodeluje z glasbeno skupino vseh deset let, sedem stanovalcev in dve mentorici. 

Do danes smo se naučili 38 pesmi, 10 plesov in nastopili 37 krat. 

Glasba je od vseh zvrsti umetnosti najbolj abstraktna, slišiš jo in že je ni več. Vendar kot taka, seže najgloblje v človekovo dušo. V sozvočju z gibanjem in plesom te vsega prevzame. Naše celo življenje je ritem, urejeno sosledje napetosti in sproščenosti, ki se izmenjujeta v določenem zaporedju, redu. Ta red pa je v glasbi in plesu najmočnejši. Preko glasbe in plesa tako poteka učenje za življenje. Njune učinke uporabljamo v terapevtske namene, za dobro počutje, boljši govor, lepše obnašanje, razvijanje socialne pripadnosti. Z njima pridobljene spretnosti in znanja uporabljamo pri vseh vsakodnevnih aktivnostih in opravilih.

Rezultatov glasbenih aktivnosti ne moremo oceniti kvantitativno. Opazimo jih v boljši komunikaciji, v dvigu samopodobe in samozavesti, spremenjenem načinu obnašanja in sodelovanja.

V letih delovanja Glasbene skupine Barve sveta se je zvrstilo ogromno dogodkov, imeli  smo veliko vaj, se družili nešteto ur in tako bogatili življenje drug drugega. Vredno je živeti za trenutke, ko nam glasba spregovori in nas prevzame.

 

Glasbena skupina Barve sveta

 

Ustanovitev domskega ansambla, ki na terapevtska ročno izdelana glasbila ter barvni notni sistem izvaja glasbo, vzporedno pa s pomočjo muziciranja odpira senzibilne centre za sluh, vid, mišično gibalni sistem ter služi kot pomoč pri razvoju socialnih veščin. 10. decembra 2008 je bilo delovanje predstavljeno  v Cankarjevem domu kot primer dobre prakse DUO Impoljca.

 

 

Skupino Barve sveta vodi Andreja Homan Ban. Skupaj z glasbenimi mentorji Jožico Piltaver, Gorazdom Pavčnikom, Tatjano Kolar in Gregorjem Oblakom skrbi za pestro izvajanje glasbenega izražanja. 19. Aprila 2012 se je skupina predstavila s samostojnim koncertom ob 10. Obletnici delovanja. Del glasbenega ustvarjanja je predstavljen tudi na glasbeni zgoščenki. Pomemben delež k rasti glasbenega ustvarjanja so dodali še Marija Črepinšek, Martina Hafner, Andreja Pavkovič, Lili Merlinn in Darja Cizelj.

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR