Prosti čas

(interesne dejavnosti, šport, program mavrične hoje, abilimpiada, specialna olimpiada)

 

V popoldanske aktivnosti - krožke se stanovalci prostovoljno vključujejo glede na interes za aktivnost oziroma vsebino. Vsebine so prilagojene individualnem interesu.

 

Prostočasne aktivnosti: pevska skupina, aranžerski krožek, pikado-športni krožek, šahovski krožek, namizni tenis, prevetrimo možgane, zelišča-čaji, knjižnica, rekreacija na negovalnem oddelku, gospodinjske aktivnosti, kino, računalniško opismenjevanje, učenje tujega jezika.

 

Vsebine in metode dela so prilagojene zainteresiranim posameznikom. Potekajo skozi ves teden, v popoldanskem delu dneva in so namenjene odkrivanju, podpori in razvoj  interesnega področja posameznika. Izvajajo se na različnih lokacijah. 

 

 

 

V aranžerskem krožku se zavijajo darila, izdelovalujejo vaze, rože iz slanega testa, papirja, snežake in rože s kaširno tehniko, aranžmaje in različne okraske.

 

Namen terapevtske gimnastike, dihalne vaje je izboljšanje gibalne spretnosti in krepitev telesne vzdržljivosti.

 

V šahovskem in družabno sprostitvenem krožku so igrali šah, po sistemu kroženja, se pripravljali na šahovsko prvenstvo, hodili na krajše sprehode in izlete, igrali razne družabne igre.

 

Športni krožek zajema igranje pikada, košarke, namiznega tenisa, balinanje, podajanje žog in raznih gibalnih iger.

 

V novinarskem krožku urejajo oglasne deske, knjižnice, spremljajo dogodke v domu in izven doma ter pišejo o njih, urejajo fotografije v albume, zavijajo in pripravljajo darila in vizitke za stanovalce, ki praznujejo, preko domskega radia voščijo ob praznovanjih, rešujejo križanke in uganke, pripravljajo gradivo za objavo v časopisu, izvajajo intervjuje in ankete.

 

V aktivnosti na negovalnem oddelku spadajo: prepevanje, poslušanje glasbe, sprehodi, gimnastika, igre na prostem in v telovadnici, gibalne aktivnosti.

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR