Svečani dogodek - pridobitev certifikata E-QALIN

V sredo, 21. 9. 2016, je v naši ustanovi potekala slavnostna prireditev ob pridobitvi certifikata E-QALIN (European quality-improving learning), tj. vseevropskega modela upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva.

V ta namen smo slovesni dogodek obeležili z državno himno, nato pa se prepustili besedam voditelja Matije, ki je kulturni program sooblikoval z domskim zborom Zarja. Nadalje smo prisluhnili svečanemu nagovoru direktorice ge. Andreje Flajs, ki je na kratko orisala večletno pot od sprejetja modela E-Qalin do pridobitve certifikata.

 

 

 

 

Celovito izvedena samoocena dokazuje doseganje zahtevane stopnje udeleženosti, s predlaganimi predlogi izboljšav in prioritetnim seznamom stalnih izboljšav pa omogoča nadaljnji razvoj standardiziranega merjenja zadovoljstva z vidika uporabnikov, svojcev in zaposlenih.   Kulturna prireditev se je nato nadaljevala v znamenju zabave s plesom in karaokami ter se zaključila s pravo piknik pojedino na prostem.

 

Dorotea Pavlovič

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR