Gradimo mostove, korak za korakom, ...

V četrtek, 5. 10. 2017, ob 16. uri smo z osrednjo kulturno prireditvijo obeležili praznovanje 65. obletnice delovanja DUO Impoljca.


Uvodni pozdravni govor ge. direktorice Andreje Flajs se je dotaknil zgodovine prehojene poti, ki se je začela daljnega leta 1952. Izrazila je zahvalo vsem sodelavcem, ki so del svojega življenja stopali po poti razvoja in rasti Doma, prostovoljcem, društvom, lokalnemu okolju in ustanovitelju. Predvsem pa je bila zahvala namenjena tudi stanovalcem in njihovim svojcem za podporo pri uresničevanju poslanstva ter razvoju na strokovnem in poslovnem področju.
Gostiteljica osrednjega dogodka je besedo predala županu občine Sevnice g. Srečku Ocvirku, sekretarju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, gospodu Jaki Bizjaku in državni sekretarki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospe Martini Vuk.

 


Prireditve so se poleg direktorjev socialno varstvenih zavodov Zasavja in Posavja udeležili tudi: poslanec Državnega zbora, gospod Igor Zorčič, podžupan občine Brežice, gospod Jure Pezdirc, župnik, gospod Anton Bobič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, gospa Vladka Tomšič, direktor Zdravstvenega doma Brežice, gospod Dražen Lavojević, direktor Komunale Sevnica, gospod Mitja Udovč ter drugi predstavniki lokalne skupnosti in medijev.
Bogat kulturni program je povezovala voditeljica ga. Jasmina Spahalić, ki je na to besedo predala stanovalcem in zaposlenim. Prisluhnili smo glasbeni skupini Barve sveta, katere člani so igrali na posebne instrumente, označene z barvami  in prilagojene na barvni notni sistem. Nadaljnje smo prisluhnili vokalni skupini Pomladni veter v sestavi zaposlenih, pevskemu zboru Zarja v sestavi stanovalcev in recitalu pesmi stanovalcev iz bivalnih enot, vse pod vodstvom mentorja Gašperja Jelena.

Za obogatitev programa je poskrbela vokalna skupina Vilinke iz Boštanja in člani KD Godbe Sevnica.
Ob koncu uradnega dela je voditeljica vse obiskovalce, ki so povsem zapolnili prireditveni prostor, povabila na družabno srečanje ob pogostitvi in ogledu stalne fotografske razstave avtorja Alojza Kneza, razstave ročnih del stanovalcev ter unikatne razstave taljenih slik.


Iskrena hvala vsem, ki ste z nami obeležili tako pomembno obletnico delovanja našega Doma.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR