Organi doma

  • Svet doma

 Izvoljeni in imenovani člani Sveta doma DUO Impoljca za naslednje štiriletno obdobje 2021-2025 so:

I. PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: Štefanija Mlakar, Vesna Zorec, Tomaž Novak, Marjetka Vozelj, Zdenka Žveglič, Milenka Vranetič

II. PREDSTAVNIKA DELAVCEV: Mojca Lupšina, Mojca Androjna

III. PREDSTAVNIK INVALIDSKE ORGANIZACIJE: Miran Štern

IV. PREDSTAVNIK LOKALNE SKUPNOSTI: Franc Pipan

V. PREDSTAVNICA STANOVALCEV: Božena Ostrovršnik

 

Delo sveta vodi predsednica sveta Zdenka Žveglič, za namestnico predsednice Sveta doma je bila predlagana kandidatka Štefanija Mlakar.

 

  • Direktor
  • Strokovna vodja
  • Strokovni svet doma
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR