Organi doma

  • Svet doma

 Izvoljeni in imenovani člani Sveta doma DUO Impoljca za naslednje štiriletno obdobje 2017 -2021 so:

I. PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA; Alojz Tičar, Stanislava Žičkar, Vida Ribič Suhodolčan, Simona  Bregar, Rozalija Jazbinšek, Bojan Naraglav

II. PREDSTAVNIKA DELAVCEV; Maja Čič , Gregor Ban

III. PREDSTAVNIK INVALIDSKE ORGANIZACIJE; Miran Štern

IV. PREDSTAVNIK LOKALNE SKUPNOSTI; Franc Pipan

V. PREDSTAVNICA STANOVALCEV; Božena Ostrovršnik

 

Delo sveta vodi predsednica sveta Stanislava Žičkar, za namestnico predsednice Sveta doma je bila predlagana kandidatka Maja Čič.

 

  • Direktor
  • Strokovna vodja
  • Strokovni svet doma
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR