Uveljavljeni standardi kakovosti

 

                CERTIFIKAT DUO IMPOLJCA

                CERTIFIKAT DU BREŽICE

                CERTIFIKAT DU SEVNICA

 

 

 

   »DOM KAKOVOSTI« V CERTIFIKAT KAKOVOSTI  PO MODELU E-QALIN®

 

Zavedamo se, da se mora kakovost storitev nenehno razvijati in dopolnjevati. Na pričakovanja svojcev, stanovalcev, zaposlenih in zunanjih partnerjev se moramo hitro odzivati ter tako spodbujati priložnosti za izboljšanje kvalitete  in zadovoljstva. 

Leta 2008 je na celotnem sistemu Dom pristopil k uvajanju sistema upravljanja s kakovostjo po E-Qalinu. Procesi postavljanja standardov so potekali na področju stanovalcev, svojcev, zaposlenih, učeče se organizacije in okolja. V letu 2012 smo po prvi presoji izpolnili vse pogoje za pridobitev naziva » hiša kakovosti«, ki smo jo prejeli na svečanosti v Domu upokojencev Brežice 17. aprila 2012, v Domu upokojencev Sevnica 17. Maja 2012 in v Enoti Impoljca 9. junija 2012.

 

Certifikat kakovosti po modelu E-Qalin®


E-Qalin® je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih in drugih področjih socialnovarstvenih storitev. Razvoj modela je v okviru sklada Leonardo da Vinci razvila skupina strokovnjakov iz šestih držav: Avstrije Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Slovenije.
Sistem upravljanja s kakovostjo vključuje strukture, procese in rezultate ustanove. Kakovost se preverja s pomočjo samoocenjevanja vseh treh področij, pomembna pa je zlasti z vidika doseganja boljše kakovosti storitev za uporabnika, motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih ter izboljšanja delovnega okolja.
Junija 2016 je Dom na celotnem področju pridobil listino certifikat kakovosti E-Qalin®. Certificiranje je izvedla mednarodna ustanova Bureau Veritas, ki je v Sloveniji edino akreditacijsko podjetje za  certificiranje po modelu E-Qalin. V postopku presoje se je preverilo, kako se zagotavlja skladnost dejavnosti z veljavnimi standardi posameznih struktur in procesov po sistemu PDCA-I: načrtovanje, preizkus, preverjanje, izvedba in vključenost.


Zakaj je pridobitev certifikata za Dom Impoljca pomembna?


Na vseh nivojih smo pridobili boljši vpogled in poznavanje vseh procesov, povečali smo stopnjo vključenosti in vpliva, medsebojno sodelovanje in sistematično preverjali zadovoljstvo vseh subjektov.
Pridobitev listine kakovosti nas zavezuje k nadaljni rasti in razvoju.
Zahvala gre vsem udeležencem v postopkih, ki ste prepoznali pomen in nujnost kvalitetnega sodelovanja in vpeljavo nenehnih izboljšav za dosego želene kvalitete socialno varstvene storitve. 

 

 NAZIV »UČNI ZAVOD«

 

Ministrstvo za zdravje je  Domu podelilo naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa  zdravstvena nega in delovna terapija. Vzpostavilo se je  dobra praksa s šolami in njihovimi kandidati  v pripravah za opravljanje poklica.

 

CEPILNO MESTO

 

Leta 2011 smo se vpisali v bazo izvajalcev cepljenja in registrirali DUO Impoljca – enota Impoljca kot cepilno mesto ter pripravili Načrt ravnanja s cepivi v DUO Impoljca. V skladu z Načrtom so se vpeljale nove aktivnosti v prakso dela službe zdravstvene nege in oskrbe. Zagotavljamo varno cepljenje, kakovost cepiv, hladno verigo pri transportu in shranjevanju ter dobro skladiščno prakso. 

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR