Higiensko epidemiološko področje dela

(preprečevanje bolnišničnih okužb, načrt za preprečevanje legionel, pandemija gripe, ravnanje z odpadki iz zdravstva…) 

 

Usmerjeno je v inženirsko reševanje zdravstveno ekološke in higienske problematike, ki je pomemben del t.i. higienskega manegementa v socialnovarstvenem zavodu. Osredotočeno je na zagotavljanje dobre higienske prakse na vseh področjih objektne higiene:

  • zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode,
  • obvladovanje in preprečevanje nalezljivih bolezni,
  • oblikovanje učinkovitih programov za zagotavljanje zdravstveno ustreznih živil,
  • oblikovanje načrta ločenega zbiranja odpadkov,
  • oblikovanje higienskih načrtov na ostalih področjih objektne higiene.

 

Posebno pozornost je namenjena higiensko epidemiološkemu področju dela z izdelanim:  

Programom preprečevanja bolnišničnih okužb;

  • Načrtom ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju; Načrtom pripravljenosti na pandemijo gripe;
  • Doktrino ravnanja z odpadki iz zdravstva;
  • Higienskim načrtom čiščenja;
  • HACCP programom ipd. 
  • Uvedli smo ločeno zbiranje odpadkov različnih frakcij na izvoru.
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR