Komunikacija

Posebna pozornost namenjamo medsebojni komunikaciji, medčloveškim odnosom in sobivanju. Izkušnje so narekovale nujnost kvalitetne komunikacije med vsemi vključenimi, povezovanje na vseh ravneh in smereh. Taka komunikacija zagotavlja hiter in učinkovit način prenosa informacij in poveča odzivnost vseh vključenih na dogajanje. Omogoča celovit in odziven način pristopanja, ob upoštevanju individualnih posebnosti, osebni socialni in zdravstveni kompetentnosti, vrednostnega sistema, socialne mreže in drugih posebnostih. Od udeleženih zahteva asertivnost, varnost, strokovnost in odzivnost.

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR