Procesi dezinstitucionalizacije

ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI KOT ODGOVOR NA POTREBE UPORABNIKOV

 

Trend skrbi za odrasle osebe s posebnimi potrebami je v preteklosti temeljil na vključevanju v institucionalno varstvo v okviru javnih socialnovarstvenih zavodov. "Samostojno življenje" pa ponuja nove oblike organiziranega bivanja v skupnosti. Razvoj usmerja v prestrukturiranje obstoječih kapacitet v nove, uporabnikom bolj prijazne oblike, življenje v skupnosti. Gre za različne skupnostne programe in programe izven institucionalne obravnave, ki omogočajo posamezniku večjo avtonomnost in vpliv na zadovoljevanje svojih potreb. Zmanjšujejo stigmo, ohranjajo ali večajo aktivnost in omogočajo psihosocialno in rehabilitacijsko rast.   

Razvili smo  dobro prakso, stanovalcem in zaposlenim odstrli novo perspektivo, krajanom pa dodali pozitivno izkušnjo, predvsem v preseganju stereotipov. V vseh okoljih smo bili s  strani krajanov toplo sprejeti. Z razselitvijo nismo povečevali zmogljivosti doma. 

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR