Pogoji

ENOTA IMPOLJCA

INSTITUCIONALNO VARSTVO OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Dom Impoljca je namenjen odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju in osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki zaradi specifičnih okoliščin ne zmorejo živeti v domačem okolju in v primarnem okolju ni razvitih primernih oblik pomoči.

Upravičenci do storitve so odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju:

  1. Odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
  2. Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
  3. Odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju,
  4. Odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju,
  5. Odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave),
  6. Osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja.

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR