Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje, sodelovanje z lokalno skupnostjo

Prostovoljno delo je delo, ki ga opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist brez pričakovanja materialnih koristi. V DU Sevnica ima prostovoljstvo že dolgoletno tradicijo , ki jo ves čas prepleta misel SKUPAJ BOGATIMO ŽIVLJENJE. Socialna delavka organizira in vodi izvajanje prostovoljnega dela v domu in sicer v obliki individualnega druženja prostovoljcev s stanovalci in medgeneracijskih ustvarjalnih delavnic. V domu se tedensko sestajata tudi dve skupini za samopomoč, ki jih vodita prostovoljki.
Prijazno vabimo vse, ki ste pripravljeni del sebe in svojega časa deliti z našimi stanovalci, da se nam pridružite.

 


Več informacij o tem, kako lahko postanete prostovoljec/prostovoljka v našem domu lahko dobite pri socialni delavki v domu.
V Domu upokojencev Sevnica skozi celo leto izvajamo projekt Kulturnega in medgeneracijskega druženja, ki je namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa, medgeneracijskemu povezovanju z lokalnim okoljem (šola, vrtec, župnija, RK, društva, lokalne skupnosti,…).
Trudimo se za ohranjanje in širjenje socialne mreže, samostojnosti, domačnosti, zato ima naš dom vedno »odprta vrata«.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR