Skupina za samopomoč

Skupina starejših za samopomoč je skupina naključno zbranih posameznikov, katerih cilj je skupni in sicer prijateljstvo. V skupini se ustvarjajo medčloveški odnosi, ki omogočajo doživljanje sprejetosti, zadovoljstva in lastne vrednote.
V domu poteka delovanje dveh skupin za samopomoč in sicer skupina Tulipan in Vrtnice. Srečanja potekajo tedensko na isti dan ob istem času in v istem prostoru. Srečanje traja v povprečju eno uro. Temeljna dejavnost je pogovor in dajanje človekovih izkušenj.

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR