Obvestilo - omejitev gibanja, 2.12.2021

Spoštovani svojci in obiskovalci!

 

V naš Dom je ponovno vstopil virus COVID-19, ki od nas zopet zahteva dodatno prilagajanje. Zaradi pojava okužbe pri stanovalcih in tudi zaposlenih smo v Domu omejili gibanje in življenje na posamezna nadstropja.

 

Stanovalci s potrjeno okužbo so nastanjeni v rdeči coni, ki deluje na lokaciji Dvorec Impoljca, v Domu pa smo vzpostavili sivo cono.

 

Vezano na vse našteto vas, dragi svojci, vljudno prosimo za razumevanje in dosledno upoštevanje vseh znanih priporočil. Če je le možno vas prosimo tudi za krajšo časovno odložitev načrtovanega obiska ali izhoda stanovalca, ko bo povečano tveganje za okužbo minilo.

 

Hvala za vašo razumevanje in potrpežljivost. Le s skupnimi močmi lahko preprečimo in zamejimo ponoven vnos okužbe v Dom.

 

 

Kolektiv DU Sevnica

 

mag. Nina Mažgon,                                                                                   Darja Cizelj,
vodja enote DU Sevnica                                                                             direktorica

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR