Pogoji

Za sprejem v dnevno varstvo v DU Sevnica lahko zaprosijo vsi državljani RS, ki so dopolnili starost 65 let in ob enakem starostnem pogoju tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS.
Dnevno varstvo je namenjeno posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe. Je oblika institucionalnega varstva, za katero je značilno, da uporabnik dnevno prihaja v dom, kjer mu je zagotovljena socialna oskrba in zdravstvena nega, oskrba in varstvo glede na njegovo stanje in potrebe. V DU Sevnica imamo prostor za dva uporabnika.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR