Rast in razvoj skozi čas

Dom upokojencev Sevnica je začel delovati jeseni 1979 kot enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Ustanovljen je bil kot splošni zavod z možnostjo sprejema 85 oseb in z namenom omogočiti bivanje in nudenje oskrbe starejšim in invalidnim občanom. Dom se je ves čas delovanja posodabljal za doseganje standarda in nudenja kvalitetnega bivanja uporabnikom. Pridobili smo novo dvigalo, povečali jedilnico, pridobili nove prostore delovne terapije, fizioterapije, pralnice. Stavba je energetsko posodobljena. V okolici doma smo uredili sprehajalno stezo in jo opremili s počivališči. Za opravljanje kvalitetnega dela v vseh službah uporabljamo delovne pripomočke. S permanentno posodobitvijo stanovanjskega standarda izboljšujemo življenjski prostor stanovalcev.
Danes v domu prebiva 95 oseb, katerim je nudeno celodnevno bivanje, dva mesta pa sta namenjena nudenju dnevnega varstva .

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR