Vpliv uporabnikov na dogajanje

V Domu upokojencev Sevnica stanovalci preživljajo svoje tretje življenjsko obdobje, zato je to njihov dom, kjer se upošteva njihove želje in potrebe. Pri delu se upošteva individualni pristop.
Mesečno so organizirani sestanki domskih skupnosti in redno potekajo sestanki Komisije za prehrano

 

- Higiensko epidemiološko področje dela (preprečevanje bolnišničnih okužb, načrt za preprečevanje legionel, pandemija gripe, ravnanje z odpadki iz zdravstva…)

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR