Sadimo drevesa za nove začetke

Življenju dajemo pomen. Že 70 let.


V torek, 5.4., smo vstopili v niz dogodkov, s katerimi bomo obeležili častitljivih 70 let obstoja našega Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Prijeten spomladanski dan je bil slavnostno obarvan. Še posebej pa smo se razveselili odziva povabljenih, saj smo se po dolgem času lahko spet družili.

Preberi več ...

Obvestilo za javnost

Datum: 3.2.2022

 

DUO Impoljca se je prijavil na razpis za sofinanciranje projekta »Vzpostavitev stanovanjskih skupin v skupnosti«. Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Preberi več ...

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR