V soboto, dne 18. 6. 2022 smo se udeležili 40. FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE, kjer smo se na »Sejmu domače in umetnostne obrti ter klekljarskih pripomočkov« predstavili z ustvarjalnimi izdelki naših stanovalcev (lesni in mešani program), ki nastajajo v zaposlitvenih in terapevtskih skupinah že vrsto let.

 

Največ navdušenja in pozornosti je pritegnil KOZOLEC TOPLAR, za katerega smo v DUO Impoljca prejeli naziv kolektivne blagovne znamke SEVNICA PREMIUM, na kar smo še posebej ponosni. Lastnik KBZ Sevnica Premium je občina Sevnica, nad podobo in razvojem slednje pa bdi Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica (KŠTM Sevnica), ki nas je povabil k aktivni udeležbi.


Tudi v prihodnje se bomo z veseljem odzvali na skupne oblike sodelovanj in druženj!

 

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2022 DUO Impoljca