DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

ENOTA IMPOLJCA

INSTITUCIONALNO VARSTVO OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Dom Impoljca je namenjen odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju in osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki zaradi specifičnih okoliščin ne zmorejo živeti v domačem okolju in v primarnem okolju ni razvitih primernih oblik pomoči.

 

Upravičenci do storitev so odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja:

  1. odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
  2. odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
  3. odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju,
  4. odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju,
  5. odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, težavami v duševnem zdravju, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave),
  6. osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja in ki so bile v preteklosti sprejete v poseben socialnovarstveni zavod na podlagi oskrbe iz 1. do 5. točke pod C),
  7. odrasle osebe z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja,
  8. osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju), ki so nameščene s sklepom sodišča na varovane oddelke, in osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca