DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

  • Svet doma

Izvoljeni in imenovani člani Sveta doma DUO Impoljca za naslednje štiriletno obdobje 2021-2025 so:
I. PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: Štefanija Mlakar, Vesna Zorec, Tomaž Novak, Marjetka Vozelj, Milenka Vranetič
II. PREDSTAVNIKA DELAVCEV: Mojca Lupšina in Mojca Knez
III. PREDSTAVNIK INVALIDSKE ORGANIZACIJE: Miran Štern
IV. PREDSTAVNIK LOKALNE SKUPNOSTI: Franc Pipan
V. PREDSTAVNICA STANOVALCEV: Marija Jagrič

Delo sveta vodi namestnica predsednice Sveta doma Štefanija Mlakar.

 

  • Direktorica
    Darja Cizelj

Organizira ter vodi delo in poslovanje doma, ga predstavlja in zastopa in je odgovorna za zakonitost doma.

 

  • Strokovna vodja
    Nevenka Janež

Organizira in vodi strokovno delo v enoti Impoljca.

 

  • Strokovni svet doma

Je kolegijski strokovni organ doma, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela doma in združuje predstavnike vseh treh enot doma. Člane na predlog strokovne vodje imenuje direktorica. Strokovni svet vodi strokovna vodja.

 

Člani Strokovnega sveta: Mojca Knez, Jožica Piltaver, Gabrijela Pirc, Alojz Knez, Valentina Vuk, Zdenka Žveglič, Martina Drofenik, Darja Borin.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca