DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca (v nadaljevanju DUO Impoljca) je kombiniran javni socialno varstveni zavod za odrasle osebe, s sedežem na naslovu Arto 13 Sevnica. 

 

Izvaja dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti in aktom o ustanovitvi, ki so z zakonom določene kot javna služba, opravlja pa tudi gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja stanovalcev.

Izvaja socialnovarstvene storitve v skladu z veljavno zakonodajo za področje celovite skrbi za odrasle osebe, predvsem pa  zakonodajo za področje zavodskega varstva odraslih oseb.

 

Opravlja dejavnost domov za starejše ter posebne oblike varstva za odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in osebe s težavami v duševnem zdravju.

Upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcija doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirano prehrano, socialno ter zdravstveno varstvo, nego, oskrbo in rehabilitacijo. 

 

Ustanovitelj Doma je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

DOM OPRAVLJA NASLEDNJO OSNOVNO DEJAVNOST:

  • Dejavnost domov za starejše;
  • Institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju;
  • Pomoč posamezniku in družini na domu, socialni servis, naloge priprave okolja, družine in posameznikov na starost;
  • Splošno izven bolnišnično zdravstveno dejavnost;
  • Specialistično izven bolnišnično zdravstveno dejavnost;
  • Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki: zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in drugo;
  • Gospodarsko dejavnost

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca