DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

Vloga za sprejem (predpisan obrazec) se pošlje po pošti, odda osebno socialni službi doma ali po elektronskem mediju.

Pred odločitvijo za sprejem v Dom povabimo bodočega kandidata in svojce na ogled doma, kar je zlasti pomembno z vidika vzpostavitve osebnega odnosa, izmenjave pričakovanj. Bodoče stanovalce v določenih okoliščinah tudi obiščemo na domu.

Popolno vlogo za sprejem v dom in drugo dokumentacijo (glej spodaj) obravnava Komisija za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev doma (v nadaljevanju Komisija). V kolikor kandidat izpolnjuje pogoje za vselitev, stečejo dogovori za vselitev oz. vlogo Komisija uvrsti na seznam čakajočih in ga o tem obvesti. 

Ko je v domu primerno prosto mesto, se kandidata pisno obvesti o tem in se ga  povabi k sklenitvi Dogovora o trajanju, vrsti, načinu zagotavljanja socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (v nadaljevanju Dogovor). Z Dogovorom se uredijo vsa medsebojna razmerja glede začetka izvajanja storitev, obsega in vrste storitev ter plačniškega razmerja. 

 

PRIPRAVA IN VSELITEV 

 

Socialna delavka v domu je prva oseba, ki se sreča z bodočim stanovalcem. Ker se zavedamo, da pomeni sprejem v dom za posameznika veliko psihično obremenitev in življenjsko spremembo, se trudimo, da se bodoči stanovalec (tudi ožja socialna mreža) dobro pripravi na sprejem. Pred sprejemom ga povabimo na razgovor in ogled doma, seznanimo z razmerami  življenja, sostanovalci in zaposlenimi. Ob tej priložnosti pridobimo tudi informacije o željah, potrebah, navadah in pričakovanjih.

 

VSELITEV

 

Stanovalca že ob sprejemu seznanimo s ključnimi strokovnimi delavci in s sostanovalci. Pri procesu socialnega vključevanja se s stanovalci v prvi vrsti trudimo vzpostaviti delovni odnos, tako da z njimi vzpostavimo osebni stik in jih s človeško naklonjenostjo spoznavamo v vsej njihovi svojskosti in edinstvenosti. Iščemo močna področja in jih spodbujamo, šibka področja pa krepimo. Pri tem moramo delovati s primerno mero asertivnosti, osebnega in strokovnega imperativa za posamezno osebo ter njene potrebe, sposobnosti, znanja. Naša naloga je, da soustvarimo proces pomoči, v katerem stanovalci raziskujejo svoj delež v rešitvi. Stanovalcem nudimo osebno vodenje k dogovorjenim in uresničljivim ciljem, ki si jih zastavljajo v svojem individualnem načrtu. Zagotovimo jim možnost, da izrazijo svoje mnenje, razmišljanje in jim omogočimo izkušnjo, da so še kompetentni za svoje življenje, saj sami odločajo o neposredni pomoči in o svoji vlogi. S tem vključujemo etiko udeleženosti in perspektivo moči. Pri osebnem vodenju moramo imeti znanja za ravnanja. Zelo pomemben je tudi koncept so-navzočnosti tj. prisotnosti v poslušanju, ki sočasno pomeni tudi biti na voljo za sočutje in  razgovor ter profesionalen pristop.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca