Pot k deinstitucionalizaciji.

 

Temeljni cilj skrbi za človeka je slediti njegovim individualnim potrebam. V ospredju je zagotavljanje podpore in opolnomočenje posameznika, da bi živel čimbolj samostojno življenje. Poslanstvo dejavnosti javnih socialnovarstvenih zavodov je v zagotavljanju normalizacije življenja, kolikor je v okviru institucije to le možno. Ena od oblik je tudi življenje v skupnosti.


Vpliv posameznika na lastno življenje je zelo pomemben dejavnik zadovoljstva, vpliva na njegovo psihofizično kondicijo in življenjsko perspektivo.

 

Razvoj oblik življenja v skupnosti usmerja v prestrukturiranje obstoječih kapacitet v nove, uporabnikom bolj prijazne oblike. Gre za različne skupnostne programe in programe izven institucije, ki omogočajo posamezniku večjo avtonomnost in vpliv na zadovoljevanje svojih potreb. Zmanjšujejo stigmo, ohranjajo ali večajo aktivnost in omogočajo psihosocialno in rehabilitacijsko rast.

Pred več kot 15 leti smo stopili na pot razvoja dobre prakse, stanovalcem in zaposlenim odstrli novo perspektivo, krajanom pa dodali pozitivno izkušnjo, predvsem v preseganju stereotipov. V vseh okoljih smo bili s strani krajanov toplo sprejeti. Z razselitvijo nismo povečevali zmogljivosti doma in ob tem razbremenjevali število postelj v sobah.

 

Trenutno ponujamo v skupnosti možnost bivanja v petih individualnih hišah, s skupno kapaciteto 43 mest.

 

V letu 2023 bomo stanovalcem ponudili še 10 dodatnih mest v dveh stanovanjskih skupinah.

 

Skupne kapacitete v zavodu ne bomo povečevali, temveč zmanjšali število postelj v sobah in se tako približali minimalnim tehničnim standardom oziroma doseganju bivalnega standarda eno- in dvo-posteljnih sob. S tem bomo dosegli višji nivo zasebnosti in spoštovanja individualnih potreb.

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

   

© 2022 DUO Impoljca